درخواست همکاری
کارشناس بورس

مدرک تحصیلی: لیسانس و بالاتر

سابقه کاری: حداقل پنج سال مرتبط

ارسل رزومه به : info@meibourse.com


ارتباط با ما
دفتر مرکزی، تهران ، خیابان استاد مطهری، خیابان میرزای شیرازی، کوچه هفدهم، پلاک 17
تلفن : 42919000 / دورنگار : 42919105
صدای مشتری
راهنمایی
  • نقشه سایت
  • همکاری با کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان