پنج شنبه 31 خرداد 1397 ثبت نام
Enter Title

 

 

مشخصات ثبتی کارگزاری :

شماره ثبت شرکت: 162514

شماره ثبت نزد سازمان : 10640

کد اقتصادی شرکت : 411341585647

شناسه ملی : 10102051355

محل تاسیس شرکت : تهران

سال تاسیس شرکت : 1379/02/14

 

سرمایه ثبت و پرداخت شده شرکت 

سرمایه شرکت صد میلیارد ریال که تماما پرداخت شده است.
مدیران :

آقاي دکتر مهدی الهی به سمت رئیس هیئت مدیره

آقاي علی افشین به سمت نائب رئیس هیئت مدیره

آقای دکترمحسن محمدی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

آقای علیرضا جوادی عضو هیئت مدیره

آقای  سعید ذوالفقاری عضو هیئت مدیرهمدیر عامل :

آقای دکتر محسن محمدی

تلفن: 42919101

ایمیل: m.mohamady2020@gmail.com
 


مجوزهای اخذ شده :

  • خريد و فروش اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس و فرابورس

  • معاملات اينترنتي

  • معاملات آنلاین

  • معاملات قراردادهای آتی سهام در بورس اوراق بهادار

  • سبدگردانی و مدیریت پرتفوی

  • مشاورپذیرش

  • مشاورعرضه

  • آتی کالا 

 ISO 9001 :

 

 ISO 1002 :

 

 

5S :

 

 

 

شماره حساب های بانکی جهت واریز و یا دریافت وجه مربوط به خرید و فروش مشتریان به شرح ذیل میباشد + بانک ملی حساب سیبا ٠١٠٣٩٣٢٠٠٠٠٠٦ + بانک صادرات حساب سپهر ٠١٠١٧٩٦٤٢١٠٠٦ + بانک تجارت جاری١٥٦٣٥٢٢٧٦ حافظ جنوبی کد ١١٠ + بانک اقتصاد نوین حساب شماره ١٠٦٢١٩٥٠٠١ + بانک پارسیان حساب شماره ٠١٠٠١٠٠٤٧١٠٠٤ شعبه حافظ + بانک ملت حساب جام ٧٠ - ١٩٩٠١١٨ شعبه بورس کد٦٢٠٥٩ + بانک پاسارگاد حساب شماره ٢٥٦١١٥٧٢٣٥١ شعبه حافظ

کارت مجازی بانک سامان ( جهت کارت به کارت): 6219861009837823